List of active policies

Name Type User consent
Polityka prywatności dotycząca Cookies Site policy All users
Konta pocztowe Site policy All users

Summary

Strona korzysta z plików cookies i innych technologii automatycznego przechowywania danych w celu uwierzytelniania użytkownika, realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności platform, analiz i badań oraz audytu oglądalności a w szczególności do tworzenia statystyk i realizacji usług. Korzystając z naszych stron bez zmiany ustawień przeglądarki będą one zapisane w pamięci urządzenia. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Politechnikę Warszawską z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-661), Pl. Politechniki 1.

Full policy

Polityka prywatności


Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych przez Użytkownika, przez Politechnikę Warszawską z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-661), Pl. Politechniki 1.

§ 1. Definicje
 1. Administrator - oznacza Politechnikę Warszawską z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy 00-661), Pl. Politechniki 1, regon: 000001554, która świadczy usługi drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika. 
 2. Cookies - oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu. 
 3. Cookies Administratora - oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu. 
 4. Cookies Zewnętrzne - oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem strony internetowej Serwisu. 
 5. Serwis - oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w domenie pw.edu.pl. 
 6. Urządzenie - oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do stron internetowych Serwisu. 
 7. Użytkownik - oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 8. Platforma administracyjna - oznacza platformę webową służącą do zarządzania przez dziekanat procesem dydaktycznym, finansami i komunikacją pomiędzy studentem a dziekanatem i wykładowcami.  
 9. Platforma edukacyjna - oznacza platformę webową służącą do organizacji dostępu do materiałów dydaktycznych, realizacji procesu dydaktycznego oraz komunikacji pomiędzy studentem a wykładowcą.  
§ 2. Rodzaje wykorzystywanych Cookies
 1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. 
 2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
  • Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia.
  • Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika.
§ 3. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
 1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie, a w szczególności do: 
  • utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła; 
  • poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki. 
 2. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych, a w szczególności do: 
  • dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
 3. Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
 4. Cookies nie są wykorzystywane przez Administratora do pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
§ 4. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
 1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. 
 3. Ograniczenie stosowania plików Cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu. W przypadku skorzystania z tej opcji, korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.


Summary

Informacja dla studentów OKNO PW (nie dotyczy studentów krótkoterminowych) o konieczności korzystania począwszy od dnia 1 czerwca 2018 r. wyłącznie z indywidualnych adresów e-mail w domenie PW (nr_albumu@pw.edu.pl, usos_id@pw.edu.pl, imie.nazwisko.stud@pw.edu.pl) w korespondencji z Uczelnią

Full policy

Informacja dla studentów OKNO PW (nie dotyczy studentów krótkoterminowych) o konieczności korzystania począwszy od dnia 1 czerwca 2018 r. wyłącznie z indywidualnych adresów e-mail w domenie PW (nr_albumu@pw.edu.pl, usos_id@pw.edu.pl, imie.nazwisko.stud@pw.edu.pl) w korespondencji z Uczelnią

I.

Począwszy od 1 czerwca 2018 r., ze względu na niżej wymienione przepisy związane z ochroną danych osobowych, wszyscy studenci Politechniki Warszawskiej, w korespondencji z Uczelnią, są obowiązani do korzystania wyłącznie z ich indywidualnych adresów e-mail w domenie PW tj. nr_albumu@pw.edu.pl, usos_id@pw.edu.pl, imie.nazwisko.stud@pw.edu.pl.

II.

Na platformie edukacyjnej OKNO (https://moodle.okno.pw.edu.pl) adresy e-mail używane do korespondencji występują w formacie usos_id@pw.edu.pl. W związku z powyższym: 

 • do wysyłania e-mail’i w swoich indywidualnych sprawach, studenci obowiązani są używać swojego indywidualnego adresu e-mail w domenie PW, 
 • wszelka korespondencja z Uczelni w indywidualnych sprawach studenckich będzie wysyłana wyłącznie na indywidualny adres e-mail w domenie PW. 

III.

Wszyscy studenci OKNA posiadają adresy poczty elektronicznej w formacie: usos_id@pw.edu.pl, imie.nazwisko.stud@pw.edu.pl (dla starszych lat studiów występuje dodatkowo adres nr_albumu@pw.edu.pl lub). Aby móc zalogować się do systemu trzeba posiadać aktywny status studenta w systemie USOS. Dostęp do poczty z adresu: https://portal.office.com . Nazwa użytkownika (login) do konta pocztowego i pakietu Office to: usos_id@pw.edu.pl 

Hasła do Office 365 oraz poczty w domenie PW – dla studentów

Hasła do portalu Office, a tym samym pakietu Office 365 są połączone ze studenckim kontem pocztowym w domenie PW, stąd w obu przypadkach jest to jedno konto.

W celu zmiany hasła (lub jego wygenerowania) należy zalogować się do portalu USOSweb na stronie http://usosweb.usos.pw.edu.pl a następnie przejść do zakładki „DLA STUDENTÓW”.

Następnie na dole strony kliknąć w ikonę „Office 365”.

Na stronie wyświetlony zostanie login (adres email) oraz link generowania hasła.

Zostanie wygenerowane nowe hasło do portalu Office oraz konta pocztowego w domenie PW.

Należy pamiętać, iż hasło wyświetlane jest jednorazowo i nie ma możliwości jego ponownego wyświetlenia.

Prosimy o zapoznanie się z uwagami znajdującymi się pod nowym, wygenerowanym hasłem.

W celu zmiany hasła na własne, należy skorzystać z linku, znajdującego się w uwagach pod wygenerowanym hasłem.

Zmiana hasła tylko do poczty studenckiej:  https://passwordreset.pw.edu.pl/

UWAGA: Po restarcie lub zmianie hasła, nowe zacznie działać z opóźnieniem do 30 minut !


Podstawa prawna: 

 1. Decyzja nr 1/2018 Rektora PW z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie centralizacji usług podnoszących bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych 
 2. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO) - wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 r.